Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

KOSA Acupunctuur

KOSA ( Korean Orthodox Saahm Acupuncture ) is een pijnvrije methode die bij veel aandoeningen kan helpen.

Deze naaldloze acupuctuurmethode werd 400 jaar geleden ontdekt door Saahm, een hoogbegaafde Koreaanse asceet.

KOSA is een vorm van acupunctuur die gebaseerd is op de vijf-elementenleer, yin-yangleer en het Primo Vascular System van Bonghan Kim.

 

KOSA heeft de volgende kenmerken:

  • snelle diagnose en behandeling;

  • zonder naalden, dus zonder pijn;

  • geen giswerk;

  • directe effecten;

  • behandelt tientallen symptomen tegelijkertijd;

  • hoog slagingspercentage op vele fronten.

    

      KOSA acupunctuur kan worden gebruikt voor de volgende aandoeningen:

 

    Acne

   ADHD

   Astma

   Bronchitis  

   Bursitis

   Constipatie

   Dyslexie

   Eczeem

   Hoge bloeddruk

   Hypothyreoïdie

   Knieklachten

   Rugklachten

   MS

 

 Meer over KOSA en Bonghan Ducts

Tot dus ver had niemand bewezen dat de kanalen en acupunctuurpunten fysiek bestaan, totdat Bonghan Kim, MD (1916 - 1966? Noord Korea) zijn thesis over Bonghan Ducts (BD's) en het Levende Ei presenteerde in 1961.
Het volgende is een samenvatting van zijn onderzoek en van anderen die Dr. Kim's theorie hebben herontdekt.


In november 2007 heeft een groep Koreaanse onderzoekers onder leiding van Ph.D.Kwang-Sub Soh draadachtige microscopische anatomische structuren herontdekt. Deze komenn overeen met de indeling van traditionele acupunctuur kanalen. Acupunctuur kanalen zijn nu niet langer denkbeeldige lijnen, maar specifieke anatomische structuren (Primo vascular system) die tot nu toe niet werden herkend door de huidige theorieën van de anatomie. Deze kanalen zijn gevonden binnenin de bloed - en lymfevaten en zij vormen ook netwerken die interne organen overlappen.   <!—more—>

 

Kim's ontdekkingen zijn bevestigd door diverse studies met ratten, konijnen en varkens. Stereomicroscoopfoto's en beelden van transmissie-elektronenmicroscopie in de onderzoekspapers tonen assemblages van buisvormige structuren van 30 tot 100 μm breed (rode bloedcellen zijn 6-8 μm in diameter).
Blijkbaar zijn deze structuren zo lang onontdekt gebleven omdat zij bijna transparant en zo dun zijn dat zij nauwelijks zichtbaar zijn met chirurgische microscopen met lage vergroting.
Zij worden ook gemakkelijk verward met fibrine, dat stolt en deze structuren aan het oog onttrekt wanneer er bloedingen zijn in ontlede weefsels. Nu ze zijn herontdekt, wetenschapers onderzoeken hun samenstelling en functie.

De buisvormige structuren die de BD's vormen, bevatten een stromende vloeistof met een hoog gehalte aan hyaluronzuur, een stof die gewrichten, ogen, huid en zelfs hartkleppen bekleedt en smeert.

Ook zichtbaar op de foto's zijn kleine korrels of microcellen met een diameter van ongeveer 1-2 μm die chromosomaal materiaal bevatten dat sterk reageert op stamcel-antilichaamkleuren. Wanneer deze cellen werden geïsoleerd en vervolgens geïnduceerd om te differentiëren, groeiden zij uit tot cellen van alle groeilagen. Dit kan de natuurlijke bron van ons lichaam zijn van pluri-potente volwassen stamcellen, met het potentieel om zich te ontwikkelen tot elke cel in het lichaam.

 

BD worden ook wel vergeleken met vezeloptische kanalen in het lichaam. Deze kanalen kunnen een extreem hoge informatiedichtheid overbrengen, veel meer dan de beperkte eenrichtingssignalen van het zenuwstelsel of de diffuse informatie die door hormonen in de bloedstroom wordt overgebracht. In een artikel uit 2004 wordt beschreven hoe biofotonen, geproduceerd door dierlijke weefsels, kunnen worden uitgezonden door DNA-moleculen om een laserachtig coherent licht te produceren dat in staat is een enorme hoeveelheid informatie te vervoeren door de BD's. Het idee dat acupunctuurkanalen licht geleiden is reeds onderbouwd door Russisch onderzoek dat reeds in 1991 werd gepubliceerd. Zij ontdekten dat het lichtgeleidend vermogen van het menselijk lichaam alleen bestaat langs de meridianen, en alleen langs de acupunctuurpunten naar binnen en naar buiten kan gaan. Deze bevinding werd bevestigd door een studie uit 1992 in het Journal of Traditional Chinese Medicine en een studie uit 2005 in het Journal of Alternative and Complementary Medicine waarin moxibustie en infrarood thermografie werden gebruikt om meridiaanbanen op te sporen.

Bonghan Kim geloofde dat het communicatiesysteem van de kanalen verantwoordelijk was voor de vorming van het embryo en de controle van de groei in het hele organisme. Hij deed een reeks studies naar de embryonale ontwikkeling van de meridiaansystemen van verschillende dieren. Hij ontdekte dat een kippenembryo binnen 15 uur na de bevruchting BD's begint te ontwikkelen. Het lijkt erop dat de communicatie tussen de BD de ontwikkeling van alle inwendige organen stuurt, en dat deze communicatie een kritieke informatie-feedback loops verschaft die de bilaterale symmetrie in ons lichaam creëert.

De wetenschap van de embryologie heeft slechts een duidelijk inzicht in de allervroegste stadia van de bevruchting en ontwikkeling. Het onbevruchte ei heeft een boven- en onderkant, maar er is geen onderscheid tussen links en rechts of voor en achter. Een acupuncturist zou zeggen dat de oriëntatie van CONCEPTION-kanaal en GOVERNOR-kanaal nog niet is vastgesteld. Zonder deze primaire oriëntatie-as kan het embryo zich niet ontwikkelen. De prikkel moet van buitenaf komen en die wordt gegeven door de actie van het sperma dat de eicel binnendringt. Vanaf dat moment wordt een leidraad uitgezet vanaf het ingangspunt van het sperma tot aan de boven- en onderpool van de cel. De eerste keer dat de bevruchte eicel zich in twee cellen deelt, loopt alles langs die meridiaan.

 

Als het embryo zich verder ontwikkelt, wordt de zijde waar het sperma is binnengedrongen de buik- of YIN-zijde, die door het CONCEPTION-kanaal in rechter- en linkeroriëntatie wordt onderverdeeld. De tegenoverliggende zijde is de rugzijde of YANG-zijde, die wordt onderverdeeld door het GOVERNOR-kanaal.
In Mind and Nature, zegt Gregory Bateson dat wat er daarna gebeurt een mysterie is in de wetenschap van de embryologie. "Wat bepaalt de bijna perfecte uitwendige bilaterale symmetrie van het zoogdierenlichaam? We hebben opmerkelijk weinig kennis van het berichtensysteem dat de groei controleert. Er moet een heel in elkaar grijpend systeem zijn dat nog nauwelijks is bestudeerd."

De onderzoekers van BD's lijken dat systeem te hebben ontdekt. Het is het enige anatomisch onderscheiden structurele netwerk dat mogelijkerwijs de grote hoeveelheid informatie kan verwerken die nodig zou zijn om de embryologische organisatie te controleren.
Deze relatie tussen acupunctuur en embryologie is ook onderzocht door Charles Shang, MD, die wees op een aantal opvallende fysiologische overeenkomsten tussen acupunctuurpunten en embryologische organisatiecentra. Beide zijn gebieden van hoge elektrische geleiding en beide bevatten een hoge dichtheid van gap junctions, cellulaire organellen die cel tot cel communicatie vergemakkelijken. Shang denkt dat de acupunctuurpunten dezelfde zijn als de afzonderlijke organisatiecentra waarvan embryologen hebben ontdekt dat ze de ontwikkeling van embryo's controleren. Hij postuleert dat dit systeem van groeicontrolecentra of acupunctuurpunten het embryo vorm geeft en vervolgens in volwassen organismen blijft bestaan met het doel informatie te coördineren, homeostase te reguleren en de complexiteit van voortdurend herstel en vernieuwing van het lichaam op cellulair niveau te beheren.

Als het embryo zich verder ontwikkelt, wordt de zijde waar het sperma is binnengedrongen de buik- of YIN-zijde, die door het CONCEPTION-kanaal in rechter- en linkeroriëntatie wordt onderverdeeld. De tegenoverliggende zijde is de rugzijde of YANG-zijde, die wordt onderverdeeld door het GOVERNOR-kanaal.
In Mind and Nature, zegt Gregory Bateson dat wat er daarna gebeurt een mysterie is in de wetenschap van de embryologie. "Wat bepaalt de bijna perfecte uitwendige bilaterale symmetrie van het zoogdierenlichaam? We hebben opmerkelijk weinig kennis van het berichtensysteem dat de groei controleert. Er moet een heel in elkaar grijpend systeem zijn dat nog nauwelijks is bestudeerd."

De onderzoekers van BD's lijken dat systeem te hebben ontdekt. Het is het enige anatomisch onderscheiden structurele netwerk dat mogelijkerwijs de grote hoeveelheid informatie kan verwerken die nodig zou zijn om de embryologische organisatie te controleren.
Deze relatie tussen acupunctuur en embryologie is ook onderzocht door Charles Shang, MD, die wees op een aantal opvallende fysiologische overeenkomsten tussen acupunctuurpunten en embryologische organisatiecentra. Beide zijn gebieden van hoge elektrische geleiding en beide bevatten een hoge dichtheid van gap junctions, cellulaire organellen die cel tot cel communicatie vergemakkelijken. Shang denkt dat de acupunctuurpunten dezelfde zijn als de afzonderlijke organisatiecentra waarvan embryologen hebben ontdekt dat ze de ontwikkeling van embryo's controleren. Hij postuleert dat dit systeem van groeicontrolecentra of acupunctuurpunten het embryo vorm geeft en vervolgens in volwassen organismen blijft bestaan met het doel informatie te coördineren, homeostase te reguleren en de complexiteit van voortdurend herstel en vernieuwing van het lichaam op cellulair niveau te beheren.

Planten hebben geen zenuwstelsel, en toch vertonen zij een hoge graad van structurele organisatie en complexe reacties op hun omgeving. Onderzoek dat in augustus 1984 in Scientific American werd gepubliceerd en dat de effecten van lichtoverdracht door plantenstengels beschrijft, heeft misschien gekeken naar de voorouderlijke voorlopers van het ductsysteem.
Shang's groei-control model van het duct-systeem verklaart voor een groot deel waarom acupunctuur zo weinig bijwerkingen heeft.

" Conventionele zenuwstimulatie resulteert meestal in unidirectionele effecten. Acupunctuur is heel anders dan conventionele zenuwstimulatie omdat het een uniek communicatienetwerk activeert dat de normale functie in het lichaam herstelt. Het activeren van het meridiaansysteem herstelt zowel hyperfunctie als hypofunctie tot homeostase; de kans op eventuele nadelige bijwerkingen is uiterst gering. "

 

Levend Ei


In aanvulling op het bovenstaande presenteerde Bonghan Kim in 1965 een andere thesis, genaamd het LEVENDE EI, waarvan de essentie hieronder wordt gegeven:
Hij bevestigde en analyseerde vloeistoffen die in BD's stromen en ontdekte dat er vele soorten levensstoffen zijn zoals DNA, hormonen, hyaluronzuur, enz.
DNA in bloedvaten bestaat in de vorm van een deeltje, dat het Levende Ei wordt genoemd, en dat verandert en nieuwe cellen wordt bij celdeling, volgens zijn waarneming.
Er is zelfs iets vóór de cellen, en het circuleert in de bloedvaten, dat de aanmaak, de veroudering en de vernietiging van de cellen controleert. Hij noemde het de LEVENDE EI.
Hij ontdekte ook dat LEVENDE EIEN door de BD's stromen, en zich differentiëren in andere celtypes overal waar zich een gewond deel bevindt.
Dit ontkent niet alleen de traditionele theorie dat cellen alleen door celdeling worden gecreëerd, maar maakt de klassieke BD's theorie ook tot een geweldig nieuw systeem om te bestuderen.

 

 

Bron " The Silver Bullet, KOSA"

 

 Bonghan Circulatory System as an Extension of Acupuncture Meridians